Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

De commissie besluit op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer