Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII, S

De commissies besluiten op 11 september 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2018 inzake nadere vragen Kabinetsreactie Rathenau rapporten.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman