Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink). De fractie van het CDA sluit zich bij deze vragen aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer