Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
1.
Voorstellen Europese Commissie inzake circulaire economie

Brief van de staatssecretaris van IenW van 28 juni 2018 in reactie op brief van 25 mei 2018 (verslag schriftelijk overleg 32852, B)

De commissies besluiten de brief van 28 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Circulaire economie: richtlijnvoorstel vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

3.
Eindrapport Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid (CEEK)

Brief van de minister van EZK van 25 juni 2018 in reactie op brief van 31 mei 2018 (verslag schriftelijk overleg 32852,A)

De commissies besluiten de brief van 25 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer