Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180018 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

-
Circulaire economie: richtlijnvoorstel vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer