Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 5 juli 2018 in reactie op de brief van 25 mei 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, P)

De commissie zal op 11 september 2018 nader beraadslagen over de brief van 5 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer