25.910, nr. 8c

Motie-Van der Lans (GroenLinks) c.s. inzake uitstel van deregulering van het taxivervoerIn deze motie wordt de regering gevraagd de invoeringsdatum van de Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) met een jaar op te schorten tot 1 januari 2001.Kerngegevens

nummer 25.910, nr. 8c
ingediend 30 november 1999
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 december 1999 verworpen. CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF stemden voor.
indiener(s) J.J.M. van der Lans
mede ondertekend door J. Baarda
G. van den Berg
T. Pitstra
D. van Vugt
dossier(s) Deregulering taxivervoer (25.910)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)