26.727 / 26.728, nr. 202d

Motie-Rensema (VVD) c.s. inzake meesleep- en meetrekregelingenIn deze motie wordt de regering verzocht meesleep- en meetrekregelingen ten principale te heroverwegen en de resultaten van die heroverweging aan de Staten-Generaal voor te leggen.

De meesleepregeling treft ondernemers die een bedrijfspand verhuren aan hun eigen BV of aan die van familieleden. De verhuuropbrengst wordt in deze gevallen belast in box 1 (progressief tarief tot 52%).

Wie een bedrijfspand aan derden verhuurt wordt aangeslagen in box 3 (forfaitaire heffing van 1,2%)

De indieners van de motie hebben fundamentele bezwaren tegen deze regelingen omdat die in een aantal gevallen niet zullen leiden tot een redelijke belastingheffing.Kerngegevens

nummer 26.727 / 26.728, nr. 202d
ingediend 9 mei 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 mei 2000 aangenomen. GroenLinks stemde tegen.
indiener(s) J. Rensema
mede ondertekend door M. Bierman
P.B. Boorsma
R.Ch. Hessing
J.J. van Heukelum
E.H. Schuyer
W.F.C. Stevens
J.P. de Vries
dossier(s) Invoeringswet Inkomstenbelasting 2001 (26.728)
Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (26.727)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De terbeschikkingstellingsregeling is geëvalueerd in het rapport Breder,lager eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001 (TK 30.375 nr. 2)PDF-document