26.800 XI, nr. 107a

Motie-Van Gennip (CDA) c.s. inzake provinciale en interregionale grondbankenIn deze motie wordt de regering verzocht de oprichting van provinciale of interprovinciale grondbanken, danwel een landelijke grondbank te bevorderen. Die grondbanken moet knelpunten bij de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur wegnemen.

Daarnaast moet onderzocht worden hoe versneld meer financiële middelen ter beschikking kunnen komen voor natuuraankopen en milieu-investeringen.Kerngegevens

nummer 26.800 XI, nr. 107a
ingediend 21 maart 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) J.J.A.M. van Gennip
mede ondertekend door M. Bierman
C. van Bruchem
R.Ch. Hessing
N.G. Ketting
J.J.M. van der Lans
M.C. Meindertsma
dossier(s) Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2000 (26.800 XI)
behandelende commissie(s) commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer