, nr. 133

Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake een nota over de EU, Raad van Europa, WEU en OVSEIn deze motie wordt de regering verzocht om in een nota haar visie uiteen te zetten over de positie en de rol van enkele internationale organisaties, de rol voor de parlementaire assemblees en de vormen van samenwerking daartussen.Kerngegevens

nummer , nr. 133
ingediend 28 november 2000
bij Europadebat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) P.R.H.M. van der Linden (CDA)
mede ondertekend door W.F. van Eekelen
E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
K. Veling
J.H. Zwerver

Bijzonderheden

Op 20 maart 2001 heeft de Eerste Kamer de Notitie Relatie tussen OVSE, EU en Raad van Europa (EK 244a) ontvangen.