28.473, nr. 158s

Gewijzigde motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake meerderheidsbesluitvorming financiële perspectievenIn deze motie wordt de regering verzocht haar verzet tegen het invoeren van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid op het gebied van de meerjarige financiële perspectieven van de Unie te staken, indien het gaat om een versterkte gekwalificeerde meerderheid.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158s
ingediend 17 juni 2003
gewijzigd 1 juli 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 juli 2003 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA (met uitzondering van de leden mw. Linthorst, Van Driel en Hamel), CDA, GroenLinks, D66 en OSF stemden voor.
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
J. Kohnstamm
L.H.G. Platvoet
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)