28.174, nr. 110f

Motie-Van der Lans (GroenLinks) inzake het horen van de Raad van State als een ingediend wetsvoorstel door de regering ingrijpend gewijzigd isIn deze motie wordt de regering verzocht in de toekomst de Raad van State te horen als in een ingediend wetsvoorstel door de regering ingrijpende wijzigingen worden aangebracht, die niet het gevolg zijn van het advies van de Raad.Kerngegevens

nummer 28.174, nr. 110f
ingediend 1 juli 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 juli 2003 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) J.J.M. van der Lans
dossier(s) Financiering tegemoetkoming elektriciteitsproductiesector uit algemene middelen (28.174)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)