28.473, 158g

Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake onderzoek gevolgen voor werkwijze beide Kamers van Conventievoorstel toetsing EU-wetgevingIn deze motie worden de Voorzitters van de beide Kamers verzocht om - uiterlijk bij het begin van de Intergouvernementele Conferentie - een gezamenlijke commissie in te stellen, teneinde voorstellen te doen over de noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de werkwijze van de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 28.473, 158g
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) R.H. van de Beeten
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
J.J.A.M. van Gennip
E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)

Bijzonderheden

Naar aanleiding van deze motie en de gelijkluidende motie in de Tweede Kamer (28.473 nr. 13) is de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit ingesteld op 18 november 2003.