28.473, nr. 158i

Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het integraal voorleggen van het resultaat van de Europese Conventie aan de Raad van de EU en de komende IGCIn deze motie wordt de regering verzocht het standpunt in te nemen dat het resultaat van de Conventie integraal wordt voorgelegd aan de Intergouvernementele Conferentie (IGC) waarbij heronderhandelingen over de verschillende onderdelen waarover concensus is bereikt, niet mogelijk is.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158i
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 8 mei 2007 ingetrokken
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
J.J.A.M. van Gennip
J. Kohnstamm
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)

Bijzonderheden

op 17 juni 2003 aangehouden