28.473, nr. 158

Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake vertegenwoordiging van alle lidstaten in Europese CommissieIn deze motie wordt de regering verzocht in de Conventie te bevorderen dat alle lidstaten van de Europese Unie tot 2009 één stemhebbend lid in de Europese Commissie hebben en te bevorderen dat de Commissie haar werkzaamheden efficënt organiseert.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen. CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, GroenLinks en D66 stemden voor.
indiener(s) P.R.H.M. van der Linden (CDA)
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
J.J.A.M. van Gennip
E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)