28.473, nr. 158n

Motie-Kohnstamm (D66) c.s. over een bepaling inzake de vergaderlocaties van het Europees ParlementIn deze motie wordt de regering verzocht te pleiten voor een bepaling waarin het Europees Parlement de bevoegdheid krijgt zijn eigen vergaderlocatie te kiezen.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158n
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) J. Kohnstamm
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
M.J.M. Kox (SP)
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)