28.473, nr. 158o

Motie-Kohnstamm (D66) c.s. tegen het opnemen van bepalingen in de ontwerp-verdragtekst die kerkelijke instellingen een bijzondere positie geven t.o.v. andere maatschappelijke organisatiesIn deze motie wordt de regering verzocht zich te verzetten tegen het opnemen van bepalingen in de verdragsartikelen die kerkelijke instellingen een bijzondere positie geven ten opzichte van andere maatschappelijke organisaties.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158o
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 aangenomen. PvdA, VVD, GroenLinks, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) J. Kohnstamm
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
E.C.M. Jurgens
M.J.M. Kox (SP)
L.H.G. Platvoet
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)