28.473, nr. 158p

Motie-Kohnstamm (D66) / Jurgens (PvdA) tegen bepalingen die ertoe strekken het Euratom Verdrag onveranderd op te nemen in een protocol bij de ontwerp-grondwet van de EUIn deze motie wordt de regering verzocht zich te verzetten tegen bepalingen die ertoe strekken het Euratom Verdrag onveranderd voort te laten bestaan en/of toe te voegen aan de Conventie.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158p
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 verworpen. PvdA, OSF, GroenLinks, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)