28.473, nr. 158q

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake het schrappen van de preambule van het Verdrag tot instelling van de GrondwetIn deze motie wordt de Nederlandse regering verzocht zich in te spannen om de preambule van het Verdrag tot instelling van de Grondwet geschrapt te krijgen.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158q
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 juni 2003 verworpen. PvdA, OSF, GroenLinks, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)