28.870, K

Motie-Meulenbelt (SP) c.s. inzake sollicitatieplicht voor 57,5-jarigen en ouderIn deze motie wordt de regering verzocht door het CWI te laten toetsen of er een arbeidsperspectief voor 57,5-jarigen en ouder bestaat en indien dit perspectief ontbreekt, af te zien van het opleggen van een sollicitatieplicht.Kerngegevens

nummer 28.870, K
ingediend 7 oktober 2003
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 7 oktober 2003 ingetrokken
indiener(s) A.H. Meulenbelt
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
M. de Rijk
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet werk en bijstand (28.870)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)