29.019, D

Motie-Van Raak (SP) c.s. inzake de toewijzing van een bedrag ter grootte van de voormalige OALT-middelen voor onderwijsachterstandenIn deze motie wordt de regering verzocht in de begroting van 2005 een bedrag ter grootte van de voormalige OALT-middelen in te zetten voor onderwijsachterstanden.Kerngegevens

nummer 29.019, D
ingediend 18 mei 2004
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 mei 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks en SP stemden voor.
indiener(s) A.A.G.M. van Raak
mede ondertekend door M.Y. Linthorst (PvdA)
S.R. Pormes
M. de Rijk
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen (29.019)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs