28.463, F

Motie-Kohnstamm (D66) c.s. inzake een adviesaanvraag aan de Raad van State over het begrip samenspanningIn deze motie wordt de regering verzocht een (spoed)-advies aan te vragen aan de Raad van State over de voorstellen in de tweede nota van wijziging met betrekking tot het begrip samenspanning.Kerngegevens

nummer 28.463, F
ingediend 15 juni 2004
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 juni 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden voor.
indiener(s) J. Kohnstamm
mede ondertekend door G. Holdijk (SGP)
E.C.M. Jurgens
W.J. Witteveen
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Wet terroristische misdrijven (28.463)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)