29.760, F

Motie-Leijnse (PvdA) c.s. inzake de zorgvuldige voorbereiding van de ingangsdatum van de maatregelen van VUT- en prepensioenIn deze motie wordt de regering verzocht deze Kamer uiterlijk 15 juni 2005 te informeren of de periode tot 31 december 2005 toereikend is voor een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming. En indien dit niet het geval is de noodzakelijke stappen te nemen om de ingangsdatum van de maatregelen terzake van VUT- en prepensioen met een jaar uit te stellen.Kerngegevens

nummer 29.760, F
ingediend 15 februari 2005
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2005 ingetrokken
indiener(s) F. Leijnse
mede ondertekend door E. van Middelkoop
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)