30.300, B

Motie-Hessing (LPF) inzake het beperken van het aantal bestuurslagen tot drie, te weten rijk, middenbestuur en lokaal bestuurIn deze motie wordt de regering verzocht het aantal bestuurslagen te beperken tot drie, te weten rijk, middenbestuur en lokaal bestuur.Kerngegevens

nummer 30.300, B
ingediend 22 november 2005
bij de Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota 2006 (30.300)
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 24 april 2007 ingetrokken
indiener(s) R.H. Hessing
dossier(s) Miljoenennota 2006 (30.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Deze motie is aangehouden op 22 november 2005 en ingetrokken op 24 april 2007