, A

Motie-Schuyer (D66) c.s. inzake Nederlands en Europees burgerschap in het onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht het initiatief te nemen om maatschappelijke partijen bijeen te roepen om onderwijsdoelstellingen over Nederlands en Europees burgerschap te formuleren en deze doelstellingen concreet uit te werken.Kerngegevens

nummer , A
ingediend 6 december 2005
bij Europadebat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 december 2005 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP en SP stemden tegen.
indiener(s) E.H. Schuyer
mede ondertekend door J.H. Eigeman
J.J.A.M. van Gennip
W.K. Hoekzema
H. ten Hoeve
L.H.G. Platvoet

Bijzonderheden

De commissie voor Europese samenwerkingsorganisaties besprak op 26 september 2006 een brief van 7 september 2006 van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken met de notitie Europa in het Nederlandse onderwijs (EK 30.303, APDF-document). De commissie wenst deze notitie te betrekken bij het Europadebat. De commissie voor Onderwijs bespreekt de brief op 10 oktober 2006.