30.306 / 30.307, D

Motie-Essers (CDA) c.s. inzake eerlijke concurrentievoorwaarden van de belastingheffing van overheidsbedrijvenIn deze motie wordt de regering verzocht vóór 1 juli 2006 met een notitie te komen over een gestructureerde en geïntegreerde wijze van benaderen van de problematiek van de belastingheffing van overheidsbedrijven, alsmede over de uitgangspunten en mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen. Het doel is het bereiken van eerlijke concurrentievoorwaarden.Kerngegevens

nummer 30.306 / 30.307, D
ingediend 13 december 2005
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 13 december 2005 ingetrokken nadat de staatssecretaris de notitie heeft toegezegd
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
E. van Middelkoop
R. Rabbinge
E.H. Schuyer
dossier(s) Wet VPB-pakket 2006 (30.307)
Belastingplan 2006 (30.306)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden