30.186, H

Motie-Putters (PvdA) c.s. inzake het krijgen van inzicht in de samenwerkingsprotocollen tussen de Zorgautoriteit en de andere toezichthoudersIn deze motie wordt de regering verzocht de samenwerkingsprotocollen tussen de Zorgautoriteit (NZa) en de andere toezichthouders aan de beide Kamers voor te leggen alvorens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in werking te doen treden.Kerngegevens

nummer 30.186, H
ingediend 4 juli 2006
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2006 ingetrokken na een toezegging van de minister van VWS tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.M. van der Lans
J. van Leeuwen
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet marktordening gezondheidszorg (30.186)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport