30.913, E

Motie-Hendrikx (CDA) c.s. inzake het verkrijgen van inzicht in het voorgenomen rijksbeleid ten aanzien van het loodswezenIn deze motie wordt de regering verzocht in 2009 inzicht te geven in het voorgenomen rijksbeleid ten aanzien van het loodswezen, bij voorkeur in de vorm van scenario's waardoor tevens inzicht ontstaat op een (sterke) bekorting van de voorgestelde periode tot 2019.Kerngegevens

nummer 30.913, E
ingediend 11 december 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) J.A.M. Hendrikx
mede ondertekend door G. van den Berg
P.H. Hofstra
M.Y. Linthorst (PvdA)
A.G. Schouw
C. Slager
dossier(s) Wet markttoezicht registerloodsen (30.913)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommisie voor Verkeer en Waterstaat bespreekt op 9 februari 2010 de brief pdf icoon met bijlage 1PDF-document, bijlage 2PDF-document en bijlage 3PDF-document van de minister van Verkeer en Waterstaat van 1 februari 2010 inzake resultaten van de tussentijdse evaluatie van de wet, ter uitvoering van de motie.