31.325, E

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over het voldoen aan de doelstellingen van het beschikbaar stellen van gratis leermiddelen via de WTOSIn deze motie spreekt de Eerste Kamer als haar mening uit dat:

  • aanpassing van de WTOS maximum inkomensgrens een goed instrument is om aan de doelstellingen van het beschikbaar stellen van gratis leermiddelen te voldoen;
  • deze wet ook de MBO leerplichtige leerlingen omvat;
  • en dat derhalve het gereserveerde bedrag voor de uitwerking van dit wetsvoorstel via de WTOS beschikbaar moet worden gesteld.


Kerngegevens

nummer 31.325, E
ingediend 27 mei 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 mei 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden tegen
indiener(s) H.M. Dupuis (VVD)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
G.H.M.M. ten Horn
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Gratis schoolboeken (31.325)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)