31.700 D / 31.700 XIII, F

Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake het nemen van tijdelijke maatregelen om grootschalige energiebesparing door renovatie te stimulerenIn deze motie wordt de regering verzocht om, na het in beeld brengen van de kosten en baten van diverse instrumenten, op zo kort mogelijke termijn maatregelen te nemen die grootschalige energiebesparing door renovatie te stimuleren, waarbij het instrument van een spoedig ingaande tijdelijke fiscale maatregel mede in beschouwing wordt genomen.Kerngegevens

nummer 31.700 D / 31.700 XIII, F
ingediend 3 maart 2009
bij Beleidsdebat "Effectiviteitsverantwoording"
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 maart 2009 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van het CDA stemde tegen.
indiener(s) J.J. Sylvester (PvdA)
mede ondertekend door G. van den Berg
E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
A.G. Schouw
D. Yildirim
dossier(s) Begrotingsstaten Economische Zaken 2009 (31.700 XIII)
Begrotingsstaat Fonds economische structuurversterking 2009 (31.700 D)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)

Bijzonderheden

De commissie heeft op 29 september 2009 besloten geen actie te ondernemen ten aanzien van de uitvoering deze motie maar blijft het onderwerp wel volgen.