31.145, O

Gewijzigde motie-Franken (CDA) c.s. over het voorkomen van onnodige kostenIn deze motie wordt de regering verzocht voor wat betreft de implementatie van de verplichtingen van de Richtlijn voor zover deze betrekking hebben op het bewaren van internetgegevens overleg te voeren met de in Nederland gevestigde ISP’s teneinde onnodige kosten – die ongetwijfeld uiteindelijk ten laste van de consument zullen worden gebracht – te voorkomen.Kerngegevens

nummer 31.145, O
ingediend 6 juli 2009
gewijzigd 7 juli 2009
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Aangenomen op 7 juli 2009 met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) H. Franken (CDA)
mede ondertekend door P.H.J. Essers (CDA)
J.A.M. Hendrikx
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
R. Willems
dossier(s) Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)