31.386, G

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over uitbreiding van strafbedreiging die een ongewenste extra drempel kan opwerpen voor het uitoefenen van een aantal grondrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht niet tot invoering van Artikel I, onderdelen F, H, I en J van het wetsvoorstel over te gaan omdat dat een ongewenste extra drempel kan opwerpen voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.Kerngegevens

nummer 31.386, G
ingediend 9 februari 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Verworpen na stemming op 2 maart 2010 bij zitten en opstaan. PvdA, OSF, PvdD, D66, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
dossier(s) Strafbaarstelling deelname en meewerken aan training voor terrorisme (31.386)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)