32.127 / 32.254, J

Motie-Schouw (D66) c.s. over het niet in werking doen treden van artikel 3.9 van de CHW en ten spoedigste te komen met een herziene onteigeningswetIn deze motie wordt de regering verzocht artikel 3.9 van de ChW niet in werking te doen treden en ten spoedigste te komen met een herziene onteigeningswet.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, J
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) A.G. Schouw
mede ondertekend door C.T.E.M. Haubrich-Gooskens
J.P. Laurier
M.C. Meindertsma
G.A.T.M. Reuten (SP)
A. Vliegenthart
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)