32.127 / 32.254, AB

Gewijzigde motie-Van den Berg (SGP) c.s. over het stimuleren van participatie van het midden- en kleinbedrijfIn deze motie wordt de regering verzocht te stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf volop en concurrerend kan participeren, door grote bouw- en infrastructuurprojecten op de maatvoering van deze bedrijven aan te besteden, clustering tot een minimum te beperken en disproportionele eisen te voorkomen, en er bij IPO en VNG op aan te dringen dat provincies en gemeenten in gelijke zin handelen.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, AB
ingediend 16 maart 2010
gewijzigd 16 maart 2010
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) G. van den Berg
mede ondertekend door J.P. Laurier
M.C. Meindertsma
A.G. Schouw
A. Vliegenthart
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)