32.127 / 32.254, M

Motie-Laurier (GroenLinks) c.s. over het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 1 (Luchthaven Twente)In deze motie wordt de regering verzocht niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel D, nummer 1, daar het opnemen van luchthaven Twente in de Crisis- en herstelwet ver vooruit loopt op de regionale en landelijke besluitvorming en het dus ondenkbaar is dat dit project een bijdrage zal leveren aan het economisch herstel.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, M
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) J.P. Laurier
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)