32.127 / 32.254, N

Motie-Laurier (GroenLinks) c.s. over het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel D, nummer 2 (Vliegveld Lelystad)In deze motie wordt de regering verzocht niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel D, nummer 2, waarin verruiming van de gebruiksmogelijkheden van het vliegveld Lelystad is opgenomen.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, N
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) J.P. Laurier
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)