32.127 / 32.254, S

Motie-Laurier (GroenLinks) c.s. over het niet tot invoering overgaan van bijlage II, onderdeel E, nummer 2 (verbreding A1)In deze motie wordt de regering verzocht niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel E, nummer 2, met betrekking tot de verbreding van de A1, de A6 en de A9.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, S
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, SP, D66, OSF, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) J.P. Laurier
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)