32.127 / 32.254, U

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over het schrappen van de Buitenring Parkstad en pas weer opvoeren dan nadat er breed overleg heeft plaatsgevonden en alternatieven onderzocht en gewogen zijnIn deze motie wordt de regering verzocht om na overleg met de provincie Limburg het project Buitenring Parkstad van de lijst te schrappen en pas weer op te voeren, wanneer er breed overleg plaatsgevonden heeft en alternatieven onderzocht en afgewogen zijn.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, U
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 ingetrokken op 16 maart 2010
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door G. van den Berg
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
A.G. Schouw
A. Vliegenthart
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)