32.127 / 32.254, Z

Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over de bundeling van beheerplannen voor Natura-2000-gebieden en over onderdelen van de wet die op stikstofsaldering zijn gerichtIn deze motie wordt de regering verzocht provincies en gemeenten toe te staan beheerplannen voor bijeen liggende Natura-2000-gebieden te bundelen en daarmee de beheersbaarheid van het hele proces te verbeteren.

Tevens wordt de regering verzocht onderdelen van de CHW gericht op stikstofsaldering niet te laten ingaan totdat de Staten-Generaal zich heeft uitgesproken over haar deugdelijkheid, conform het proces rond het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, Z
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) A. Vliegenthart
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
D. Yildirim
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)