31.467, I

Motie-Dölle (CDA) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om elementen uit de Engelse wetgeving te incorporeren in de Nederlandse wetgevingIn deze motie spreekt de Kamer uit dat, indien zou blijken, dat op het punt van de bestrijding van voetbalvandalisme de wet onverhoopt onvoldoende effect heeft gehad,  een onderzoek dient plaats te vinden naar de mogelijkheden om elementen uit de Engelse wetgeving (Football Spectators Act), al dan niet aangepast, te incorporeren in de Nederlandse wetgeving,Kerngegevens

nummer 31.467, I
ingediend 29 juni 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, PvdA, OSF en SP stemden voor
indiener(s) A.H.M. Dölle
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
J.A.M. Hendrikx
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
G. Holdijk (SGP)
F.J.M. Werner
dossier(s) Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31.467)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)