32.242, E

Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat duidelijkheid bestaat over de positie van de provincie FrieslandIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel aan te houden totdat duidelijkheid bestaat over de positie van de provincie Friesland.Kerngegevens