32.500, L

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over niet laten verdwijnen van patiëntenorganisaties als gevolg van de bezuinigingenIn deze motie wordt uitgesproken dat de voorgenomen bezuinigingen niet mogen leiden tot het verdwijnen dan wel ernstig verzwakken van de organisaties die de positie van de patiënt versterken.Kerngegevens

nummer 32.500, L
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
E. Schuurman
T.M. Slagter-Roukema (SP)
F.J.M. Werner
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.