32.500, N

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over het bevorderen van de maatschappelijke vrede tussen bevolkingsgroepenDeze motie roep de regering op in woord en daad de maatschappelijke vrede tussen alle bevolkingsgroepen te bevorderen.Kerngegevens

nummer 32.500, N
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdA, OSF, D66, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
C. P. Thissen (GroenLinks)
F.J.M. Werner
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.