32.500, Q

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over nakomen van de in het kader van de EHS aangegane verplichtingen en gemaakte afsprakenIn deze motie wordt de regering verzocht de afwikkeling van aangegane verplichtingen mogelijk te maken en bij de herijking en voltooiing van de EHS te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen waarin ook op duurzaam beheer ingestelde agrarische bedrijven een rol kunnen spelen.Kerngegevens

nummer 32.500, Q
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
G.H.M.M. ten Horn
M.J.M. Kox (SP)
J.P. Laurier
A.H. Meulenbelt
H.C.P. Noten
G.A.T.M. Reuten (SP)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)