32.500, R

Motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. over in het Nederlands paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU-talen in de juiste vertaling opnemenIn deze motie wordt uitgesproken dat in het Nederlandse paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU talen in juiste vertaling moet worden opgenomen.Kerngegevens

nummer 32.500, R
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) H. ten Hoeve
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
G.J. de Graaf (VVD)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
E. Schuurman
C. P. Thissen (GroenLinks)
F.J.M. Werner
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.