32.500 V, P

Gewijzigde motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over het betrekken van Nederlandse gemeentelijke expertise bij de economische ontwikkeling in ontwikkelingslandenIn deze motie wordt de regering verzocht bij de uitvoering van het beleid als verwoord in de Basisbrief en de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking het lokale bestuursniveau te betrekken en te bezien hoe Nederlandse gemeenten daarbij blijvend hun expertise op programmatische wijze kunnen inbrengen,Kerngegevens

nummer 32.500 V, P
ingediend 5 april 2011
gewijzigd 5 april 2011
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 april 2011 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door J.H. Eigeman
G.J. de Graaf (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
R. Willems
afgevallen ondertekenaar(s) B. Böhler
J.P. Laurier
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)