32.500 V, M

Motie-Willems (CDA) c.s. over herziening van het Europese ontwikkelingsbeleidIn deze motie wordt de regering verzocht haar bijdrage aan het Europese ontwikkelingsbeleid in te zetten voor coördinatie van dit beleid, en tevens te pleiten voor verlaging van de Nederlandse bijdrage aan het EO fonds en overheveling naar andere efficiënte ontwikkelingssamenwerkingskanalen, en voorts tot opname van deze EOF begroting in de gehele EU-begroting.Kerngegevens

nummer 32.500 V, M
ingediend 5 april 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 april 2011 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) R. Willems
mede ondertekend door J.H. Eigeman
G.J. de Graaf (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
E.M.A. Smaling
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)