32.502 / 32.500 V, B

Motie-Bemelmans-Videc (CDA) c.s. over het blijven inzetten voor de mensenrechten conform de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRMIn deze motie wordt de regering verzocht om zich te blijven inzetten voor de mensenrechten, conform haar verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Verder wordt de regering verzocht actief de toetreding van de EU tot het EVRM te blijven bevorderen.Kerngegevens

nummer 32.502 / 32.500 V, B
ingediend 19 april 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 mei 2011 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD stemde tegen
indiener(s) M.L. Bemelmans-Videc
mede ondertekend door J.H. Eigeman
J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
E.F. Lagerwerf-Vergunst
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)