32.467, F

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over een nationaal instituut voor de rechten van de mens in alle vier de landen van het KoninkrijkIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat het voorzien in een nationaal instituut voor de rechten van de mens overeenkomstig de Paris Principles van de Verenigde Naties in alle vier de landen van het Koninkrijk, op de agenda van de Rijksministerraad geplaatst wordt en dat gezamenlijk wetgeving wordt ontwikkeld die daarin alsnog voorziet in lijn met de waarborgfunctie van het Koninkrijksstatuut.Kerngegevens

nummer 32.467, F
ingediend 15 november 2011
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 22 november 2011. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.J. Schrijver (PvdA)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
M.M. de Boer (GroenLinks)
J.W.M. Engels (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
dossier(s) Wet College voor de rechten van de mens (32.467)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)