31.537, K

Motie-Noten (PvdA) c.s. over het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen als er sprake is van premiemaximalisatieIn deze motie wordt de regering verzocht in de wet "Versterking bestuur pensioenfondsen" te regelen dat, na het introduceren van nieuwe groepen met een recht op zetels in het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds, daar waar sprake is van premiemaximalisatie het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen per definitie minder dan de helft van de zetels dient te zijn.Kerngegevens

nummer 31.537, K
ingediend 24 januari 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 31 januari 2012 ingetrokken
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
E.M.A. Smaling
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya en Blok Samenstelling en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (31.537)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)